27 Kasım 2016 Pazar

SKSurface kullanımı

            using (var surface = SKSurface.Create(200, 200, SKColorType.Rgba8888, SKAlphaType.Unpremul))
            {
                surface.Canvas.Clear(SKColors.White);

                using (var paint = new SKPaint())
                {
                    paint.IsAntialias = true;
                    paint.Color = new SKColor(0x2c, 0x3e, 0x50);
                    paint.StrokeCap = SKStrokeCap.Round;

                    // create the Xamagon path
                    using (var path = new SKPath())
                    {
                        path.MoveTo(71.4311121f, 56f);
                        path.CubicTo(68.6763107f, 56.0058575f, 65.9796704f, 57.5737917f, 64.5928855f, 59.965729f);
                        path.LineTo(43.0238921f, 97.5342563f);
                        path.CubicTo(41.6587026f, 99.9325978f, 41.6587026f, 103.067402f, 43.0238921f, 105.465744f);
                        path.LineTo(64.5928855f, 143.034271f);
                        path.CubicTo(65.9798162f, 145.426228f, 68.6763107f, 146.994582f, 71.4311121f, 147f);
                        path.LineTo(114.568946f, 147f);
                        path.CubicTo(117.323748f, 146.994143f, 120.020241f, 145.426228f, 121.407172f, 143.034271f);
                        path.LineTo(142.976161f, 105.465744f);
                        path.CubicTo(144.34135f, 103.067402f, 144.341209f, 99.9325978f, 142.976161f, 97.5342563f);
                        path.LineTo(121.407172f, 59.965729f);
                        path.CubicTo(120.020241f, 57.5737917f, 117.323748f, 56.0054182f, 114.568946f, 56f);
                        path.LineTo(71.4311121f, 56f);
                        path.Close();

                        // draw the Xamagon path
                        surface.Canvas.DrawPath(path, paint);
                    }
                }

                var data = surface.Snapshot().Encode(SKImageEncodeFormat.Png, 100);
                myImage.Source = ImageSource.FromStream(() => data.AsStream()); //(FileImageSource)ImageSource.FromFile("navbar_notifications_light.png");

26 Kasım 2016 Cumartesi

"int, x:int, string, x:string not found in xmlns" hatası ve WidthRequest, HeightRequest

Evet eğer

"int not found in xmlns"
"x:int not found in xmlns"
"string not found in xmlns"
"x:string not found in xmlns"

hatalarından birini alıyorsanız.

string için
x:String deneyin

integer için
x:Int32 deneyin

eğer WidthRequest ve HeightRequest gibi bir property için deniyorsanız
hataya dikkatli bakın. Bu property'ler int değiller :) Double'lar :) o yüzden:
x:Double deneyin

Kolay gelsin.

25 Kasım 2016 Cuma

@integer/google_play_services_version') (APT0000) hatası

Xam.Plugin.PushNotification veya başka bir push notification alma eklentisini eklediniz. Sihirli bir şekilde APT0000 hatası alıyorsunuz. Tek yapmanız gereken Clean All çekmek. :D Başka hata çıkar o ayrı ama ilk eklemede clean çekene kadar bu hatayı veriyor.

2 Kasım 2016 Çarşamba