25 Ağustos 2017 Cuma

Resource not defined in MainActivity hatası

Güzel kardeşim suç sende değil aslında. Uyuz android "-" işaretini beğenmiyor. Dosyalarına bir bak kesin "-" işareti içinde olan bir dosyan var. O yüzden Resource sınıfı havada oluşmuyor. Sakın Xamarin.Forms.Android altındaki Resource'u eklemeye kalkma bu Resource o Resource değil. Bu istediği mevcut görsellerin, fontların v.b. ile oluşturulan constant'larla dolu olan sınıf. "-"'leri "_" (alt tire) ile değiştir herşey 10 numara 5 yıldız. Hadi adyos.

19 Ağustos 2017 Cumartesi

Xamarin iOS Custom Renderer'ımda hiçbir touch event'i çalışmıyor?!?!?!?

protected override void OnElementChanged(ElementChangedEventArgs<ContentView> e)
{
base.OnElementChanged(e);

if (e.OldElement != null)
return;

UserInteractionEnabled = true;
}


Öncelikle OnElementChanged method'unu ezip oldElement null değilse çıkma işlemi yaparak ayarlarımızın sadece bir kez işletilmesini sağlarız. Bu klasik bir yöntemdir. Sonra asıl probleminiz XCode'da yazarken UserInteractionEnabled'ın designer'dan dolayı default olarak Yes gelmesidir. Highlight ettiğim satırı eklersen kodun tıkır tıkır çalışacaktır güzel kardeşim. Tabi bu arada Touch event'lerini aşağıdaki gibi handle etmeyi unutma.

public override void TouchesBegan(Foundation.NSSet touches, UIKit.UIEvent evt)
{
base.TouchesBegan(touches, evt);

...
}

public override void TouchesEnded(Foundation.NSSet touches, UIKit.UIEvent evt)
{
base.TouchesEnded(touches, evt);

...
}

29 Nisan 2017 Cumartesi

iOS StatusBar'ı kaybetmek (Hemidene efektnen)

Önce iOS projesinde Info.plist açılır. Alt soldan Source tab'ına geçilir. Listeye

"View controller-based status bar appearance"

öğresi eklenir.

Değeri de "No" yapılır. (Default Yes geliyor dikkat)

Sonra da AppDelegate.cs içindeki FinishedLaunching method'unda LoadApplication satırının altına

UIApplication.SharedApplication.SetStatusBarHidden(true, UIStatusBarAnimation.Fade);

ekliyoruz ve hayırlı uğurlu ossun.

8 Nisan 2017 Cumartesi

11 Mart 2017 Cumartesi

Sourcetree "unable to resolve reference refs/remotes/origin/master" hatası

Sizin yerinize ben çıldırdım ve çözümü buldum Allah'a şükür :D

Sourcetree terminal'dan
rm .git/refs/remotes/origin/master
git fetch
bu işlem sonunda conflict'ler oluşabilir. Genellikle DLL'ler için oluyor o yüzden yerel kopyayı kullan diyebilirsiniz.

19 Şubat 2017 Pazar

Android projesinde ListView'ların selected item background color'ının değişitirlmesi :)

Android projesinde > Resources \ values \ styles.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
<style name="MyTheme" parent="MyTheme.Base">
<item name="android:colorPressedHighlight">@color/ListViewSelected</item>
<item name="android:colorLongPressedHighlight">@color/ListViewHighlighted</item>
<item name="android:colorFocusedHighlight">@color/ListViewSelected</item>
<item name="android:colorActivatedHighlight">@color/ListViewSelected</item>
<item name="android:activatedBackgroundIndicator">@color/ListViewSelected</item>
</style>

<color name="ListViewSelected">#5c9155</color>
<color name="ListViewHighlighted">#5c9155</color>

Dosyanın başlangıcını bu şekilde değiştirin :) Magically çalışacak kısmetse :D

15 Ocak 2017 Pazar

Xamarin Android uygulamanın ekranda dönmesini engellemek (orientation)

Şimdi birinicisi uygulamanızın android projesinde MainActivity'nin OnCreate'inde Forms.Init'ten önce

RequestedOrientation = ScreenOrientation.Portrait;

yapabilirsiniz. Ama bunu yapınca göreceksiniz ki cihaz yan dönükken önce uygulama penceresi dönecek sonra MainActivity aktif olunca yeniden portait/dikey olacak. Bu olay biraz boktan oluyor.
Onun yerine MainActivity'nin class'ının üstündeki attribute'a aşağıdaki kırmızı eklemeyi yaparsanız uygulama her ne olursa olsun dikey açılacak...

[Activity(Label = "UzayYolu", Icon = "@drawable/icon_120", Theme = "@style/MyTheme", MainLauncher = true, ConfigurationChanges = ConfigChanges.ScreenSize, ScreenOrientation = ScreenOrientation.Portrait)]

Hadi comolokko cigerim

10 Ocak 2017 Salı

Xamarin.Forms Android Sorunları 6 - No default constructor for blabla hatası

Valla olay şöyle: Evimdeki iMac'te uygulamayı takır takır çalıştırdım. Sonra laptop'ıma git sync yaptım. Laptop'ta Clean All çektim, Xamarin Studio versiyonlarını aynı yaptım ve SDK ayarlarını daha önceki postlardan birinde söylediğim gibi aynı duruma getirdim. Çalıştırıyorum mevzu bahis hatayı alıyorum. Çıldırıyorum. 1.5 saat sonunda Android Emulator'ünü silip 2 kere tekrar kurdum ve magically çalıştı...

2 Ocak 2017 Pazartesi

Xamarin.Forms Android Sorunları 5 - Derliyor ama deploy etmiyorrrrrrr!!!!!!!!!

Evet biliyorum çıldırmak üzeresiniz ve çözümü buldum şükür :DBu bölüme girip


Gösterdiğim checkbox'ı işaretleyin. Sorun automagically çözülecek :D Hadi comolokko