31 Ekim 2016 Pazartesi

iOS klavye için Kapat/Done düğmesi koymakusing Xamarin.Forms;
using Xamarin.Forms.Platform.iOS;

[assembly: ExportRenderer(typeof(Entry), typeof(DoneEntryRenderer))]
namespace SuperFaiz.iOS
{
public class DoneEntryRenderer : EntryRenderer
{
protected override void OnElementChanged(ElementChangedEventArgs<Entry> e)
{
base.OnElementChanged(e);

// Check for only Numeric keyboard
if (this.Element.Keyboard == Keyboard.Numeric)
{
this.AddDoneButton();
}
}

protected void AddDoneButton()
{
UIToolbar toolbar = new UIToolbar(new RectangleF(0.0f, 0.0f, 50.0f, 44.0f));

var doneButton = new UIBarButtonItem("Kapat", UIBarButtonItemStyle.Done, delegate
{
this.Control.ResignFirstResponder();
});

toolbar.Items = new UIBarButtonItem[] {
new UIBarButtonItem (UIBarButtonSystemItem.FlexibleSpace),
doneButton
};
this.Control.InputAccessoryView = toolbar;
}
}
}Bu içeriği DoneEntryRenderer.cs dosyası oluşturup iOS projenizin ana klasörüne kaydedin.

Numeric klavyelerde Kapat düğmesi çıkmaya başlayacak :)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder