15 Ocak 2017 Pazar

Xamarin Android uygulamanın ekranda dönmesini engellemek (orientation)

Şimdi birinicisi uygulamanızın android projesinde MainActivity'nin OnCreate'inde Forms.Init'ten önce

RequestedOrientation = ScreenOrientation.Portrait;

yapabilirsiniz. Ama bunu yapınca göreceksiniz ki cihaz yan dönükken önce uygulama penceresi dönecek sonra MainActivity aktif olunca yeniden portait/dikey olacak. Bu olay biraz boktan oluyor.
Onun yerine MainActivity'nin class'ının üstündeki attribute'a aşağıdaki kırmızı eklemeyi yaparsanız uygulama her ne olursa olsun dikey açılacak...

[Activity(Label = "UzayYolu", Icon = "@drawable/icon_120", Theme = "@style/MyTheme", MainLauncher = true, ConfigurationChanges = ConfigChanges.ScreenSize, ScreenOrientation = ScreenOrientation.Portrait)]

Hadi comolokko cigerim

10 Ocak 2017 Salı

Xamarin.Forms Android Sorunları 6 - No default constructor for blabla hatası

Valla olay şöyle: Evimdeki iMac'te uygulamayı takır takır çalıştırdım. Sonra laptop'ıma git sync yaptım. Laptop'ta Clean All çektim, Xamarin Studio versiyonlarını aynı yaptım ve SDK ayarlarını daha önceki postlardan birinde söylediğim gibi aynı duruma getirdim. Çalıştırıyorum mevzu bahis hatayı alıyorum. Çıldırıyorum. 1.5 saat sonunda Android Emulator'ünü silip 2 kere tekrar kurdum ve magically çalıştı...

2 Ocak 2017 Pazartesi

Xamarin.Forms Android Sorunları 5 - Derliyor ama deploy etmiyorrrrrrr!!!!!!!!!

Evet biliyorum çıldırmak üzeresiniz ve çözümü buldum şükür :DBu bölüme girip


Gösterdiğim checkbox'ı işaretleyin. Sorun automagically çözülecek :D Hadi comolokko