15 Ocak 2017 Pazar

Xamarin Android uygulamanın ekranda dönmesini engellemek (orientation)

Şimdi birinicisi uygulamanızın android projesinde MainActivity'nin OnCreate'inde Forms.Init'ten önce

RequestedOrientation = ScreenOrientation.Portrait;

yapabilirsiniz. Ama bunu yapınca göreceksiniz ki cihaz yan dönükken önce uygulama penceresi dönecek sonra MainActivity aktif olunca yeniden portait/dikey olacak. Bu olay biraz boktan oluyor.
Onun yerine MainActivity'nin class'ının üstündeki attribute'a aşağıdaki kırmızı eklemeyi yaparsanız uygulama her ne olursa olsun dikey açılacak...

[Activity(Label = "UzayYolu", Icon = "@drawable/icon_120", Theme = "@style/MyTheme", MainLauncher = true, ConfigurationChanges = ConfigChanges.ScreenSize, ScreenOrientation = ScreenOrientation.Portrait)]

Hadi comolokko cigerim

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder